Общински болници си делят 47 млн. лв евросредства

post

Единадесет общински болници ще получат европейско финансиране по ОП „Регионално развитие” за развиването на услуги за продължително лечение, предвижда в Проект на Министерство на здравеопазването за изменение на Допълнението на Концепцията за болнично преструктуриране. С промените се дава възможност на клиниките да получат финансиране за развиване на дейности както за активно, така и за продължително…

Седемдесет и пет общини си делят 290 млн. лв за междуселищна инфраструктура

post

До средата на 2012 година в 75 общини ще бъде изградена пътна и междуселищна инфраструктура за 290 млн. лева. Средствата са от две мерки по Програмата за развитие на селските райони /ПРСР/ – мярка 321 “Основни услуги за населението в селските райони” и мярка 322 ” Обновяване и развитие на населените места”, съобщиха от Държавен…