ПУДООС отчете рекултивиране на 37 стари депа

post

Рекултивирането на 37 стари депа и облагородяването на над 1450 декара отчете Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) по проект за закриване на общински депа за битови отпадъци, финансиран по „ОПОС 2007-2013“. По проекта предстои да бъдат загробени още две сметища – в Русе и Върбица. „С колегите изчислихме, че…

За седем години имаме само две изградени депа с европари

post

Само две депа са изградени за 7 години действие на оперативната програма “Околна среда”. Това са тези в София и Благоевград. Това каза в предаването „Неделя 150” министърът на околната среда и водите Искра Михайлова. По думите й всички останали предвидени и проектирани са включени в проекти на асоциации за управление на отпадъци, в които…

ПУДООС получава 90 млн.лв за закриване на на общински депа за отпадъци

post

Министерство на околната среда и водите обяви процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект “Изпълнение на дейности по закриване и рекултивиране на общински депа за битови отпадъци, които не отговарят на нормативните изисквания” по оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.” (ОПОС). Бенефициент по настоящата процедура е Предприятието за управление на дейностите по опазване на…

Изоставаме в изграждане на регионалните депа

post

България има огромно изоставане в изграждането на регионалните съоръжения за управление на отпадъци. И аз имах очакването, че ще са доста по-напреднали проектите на сдруженията на общините и ще има поне сключени договори за безвъзмездна помощ между МОСВ и съответните сдружения още през 2009 г., но това не е така, каза министърът на околната среда…