Месечна дефлация и годишна инфлация през март отчете статистиката

post

Индексът на потребителските цени за март 2018 г. спрямо февруари 2018 г. е 99.7 процента, т.е. месечната инфлация е минус 0.3 на сто (дефлация). Инфлацията от началото на годината март 2018 г. спрямо декември 2017 г. е 0.3 на сто, а годишната инфлация за март 2018 г. спрямо същия месец миналата година е 2.2 процента….

Икономиката отчете дефлация през май

post

Българската икономика отново отчете дефлация през месец май, показват данни на Националният статистически институт. Спрямо предходния месец показателят е в размер на 0,2% според индекса на потребителските цени. За разлика от декември 2014 г. е отчетена инфлация от 0,7%, а в сравнение с май миналата година тя е в рамките на 0,9%. Средногодишната инфлация за…