МРРБ организира дискусия по промените в Закона за регионално развитие и новото райониране на страната

post

Министерството на регионалното развитие и благоустройството организира дискусия за обсъждане на предлаганите промени в Закона за регионалното развитие. На нея ще бъдат коментирани промяната в териториалния обхват на районите от ниво 2, оптимизация на системата от стратегически документи за регионално и пространствено развитие, както и промени в съставите, отговорностите и функциите на звената и органите…

Министър Нанков поставя начало на дискусия за новото райониране на страната

post

Министерството на регионалното развитие и благоустройството започва дискусия за новото райониране на страната. Началото й ще бъде поставено от министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков на форум с участието на депутати, представители на държавната администрация и местната власт, бизнеса и научните среди. В момента България е разделена на шест районите от ниво 2…

Над 60 експерти от 14 страни в Европа дискутираха в София възможностите на Дунавската стратегия като основа за икономическо развитие

post

Първата експертна среща от календара на Българското председателство на Стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион – тази на координаторите на приоритетните области, се проведе в резиденция „Бояна“. Събитието бе председателствано от Деница Николова, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството и Национален координатор за Дунавската стратегия. Участие във форума взеха над 60 експерти от всички…