България ще получи допълнителна помощ от Световна банка за реформата в отрасъл ВиК

post

Министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева и постоянният представител на Световна банка за България, Чешката Република и Словакия Маркус Репник подписаха Споразумение за предоставяне на консултантски услуги за засилване функциите и изграждане на капацитет на ДКЕВР и постигане на оптимизация на разходите за постигане на съответствие с европейските норми за пречистване на градски отпадъчни води….

България с допълнителна наредба за условията за внедряване на интелигентните транспортни системи

post

България прие допълнителна наредба за условията и правилата за внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт у нас. С наредбата се определят условията и реда за внедряване, както и начините за използване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт у нас. С нейна помощ ще бъде улеснено прилагането на европейското…