До 2020 страната трябва да достигне 1.5% от БВП за научна дейност

post

До 2020 г. страната си поставя като цел делът на разходите за научно-изследователска и развойна дейност да достигне 1.5% от БВП. Това каза министърът на икономиката Божидар Лукарски по време на работната среща „Предизвикателствата на технологичното развитие на България“. Според него „тази цел е достижима, като за постигането й е необходимо да дефинираме обща визия…