Купуваме най-много жилищна площ със среден доход

post

България е страната, в която може да се купи най-много жилищна площ на база средния доход на глава от населението. Изчислението се прави сред страни в Централна и Източна Европа, където макар и с по-високи доходи, жителите плащат и значително по-висока цена при покупка на имот (вж снимката с таблицата долу). Съотношението цена-доход се изчислява,…