Над 657 млн. лева за е-управление, съдебна реформа и развитие на държавната администрация

post

Въвеждането на електронно управление в България, развитието на държавната администрация, продължаването на реформата в съдебната система и въвеждане на електронно правосъдие, повишаване на квалификацията на административните служители, както и гарантиране на стабилността на системата за управление на европейските структурни и инвестиционни фондове. Това са целите, които си поставя ОП „Добро управление 2014-2020″, чието начало беше…

Бъдещата ОПРР залага на държавната образователна инфраструктура

post

Основен подприоритет в следващата Оперативна програма „Регионално развитие” ще е държавната образователна инфраструктура. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова при откриването на обновената инфраструктура на Химико-технологичния и металургичен университет в София. Финализира се вариантът на следващата Оперативна програма за регионално развитие. Там продължава фокусът за градското развитие и енергийната ефективност в…

Създава се единна електронна съобщителна мрежа на държавната администрация

post

Правителството прие постановление за създаване на единна електронна съобщителна мрежа (ЕЕСМ) на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност, съобщиха от пресцентъра на МС. ЕЕСМ ще бъде създадена чрез интегриране на съществуващите инфраструктури на Националната мрежа на държавната администрация към Министерския съвет и Електронната съобщителна мрежа към Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни…

Изпълнени са една трета от мерките за оптимизация на държавната администрация

post

Правителството одобри първия отчет на Плана за изпълнение на мерките за оптимизация на държавната администрация 2010-2011 г, съобщават от пресслужбата на МС . В него са обобщени данните за свършеното в периода от приемането на Плана през юли 2010 г до февруари 2011 г. Планът съдържа 572 мерки, насочени към оптимизиране на функции, подобряване на…