Българска фасада на къща от Хасково отива на финала на европейската „Фасада на годината”

post

„През 2014 г. за първи път проведохме в европейски мащаб конкурса  Baumit Life Challenge, за да можем да презентираме безбройните творчески възможности за оформлението на фасадните повърхности и структури. Големият международен интерес, който възбуди у архитектите, инвеститорите и строителите тази награда, ни накара да продължим да организираме този конкурс.” – обясни г-н Роберт Шмид, управител…

София е европейската столица с най-евтини жилища

post

София е европейската столица с най-евтини жилища, съобщи телевизия BFMTV, позовавайки се на анализ на френската мрежа от агенции за недвижими имоти “Ера”. Според изследването с 200 хиляди евро в София човек може да се сдобие с апартамент от 260 квадратни метра, докато в Париж за тези пари ще получи едва 20 квадрата. Освен това,…

България ще въведе европейската професионална карта

post

Правителството предлага на Народното събрание да приеме Закон за изменение и допълнение на Закона за признаване на професионални квалификации с цел хармонизиране националното право на България с европейското законодателство. Предвижданата актуализация цели укрепването на вътрешния пазар и насърчаването на свободното движение на специалисти, като се гарантира по-ефикасно и прозрачно признаване на професионалните квалификации. Въвежда се…

Европейската комисия одобри програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ по ИПП за ТГС България-Турция“

post

Европейската комисия одобри програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ по Инструмента за предприсъединителна помощ за трансгранично сътрудничество България-Турция“. Тя е една от общо  петте програми на Европейския съюз за трансгранично сътрудничество, в които страната ни участва през периода 2014-2020 година. Териториалният обхват на програмата включва региони от ниво NUTS III или еквивалент, разположени на границата между…

Европейската комисия одобри ОП „Иновации и конкурентоспособност”

post

Европейската комисия одобри Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” за периода 2014-2020 година. Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 (ОПИК) е основният програмен документ на национално ниво, очертаващ помощта за българския бизнес от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. Основната цел на Програмата е постигане на динамична и конкурентоспособна икономика чрез развитие на…

Европейската комисия одобри Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2014-2020 г.

post

Европейската комисия одобри Програмата за трансгранично сътрудничество между Румъния и България 2014-2020 година. Тя е една от общо  петте програми на Европейския съюз за трансгранично сътрудничество, в които страната ни ще участва през периода. Териториалният обхват на програмата включва регионите от ниво NUTS III, разположени на границата между двете партниращи държави: областите Видин, Враца, Монтана,…

ЕИБ и България подписаха споразумение с Европейската инвестиционна банка

post

Министърът на финансите Владислав Горанов и вицепрезидентът на ЕИБ Ласло Бараняй подписаха Финансов договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за финансиране на проект „България – съфинансиране по Фондовете на ЕС 2014 – 2020 (Структурен програмен заем)“ в размер до 500 млн. евро. С подписването на този договор се осигуряват допълнителни средства, с които…

Европейската комисия се мести в новата си сграда

post

Представителството на Европейската комисия в България, Информационното бюро на Европейския парламент, както и Информационният център на Европейския съюз ще бъдат на нов адрес от 14 юни – на ул. Раковски 124. Сградата е собственост на Европейския парламент, а Представителството на ЕК е наемател. Новият Европейски дом ще бъде по-достъпен за граждани и медии и с…

ЕК с мерки за подобряване конкурентоспособността на европейската жп мрежа

post

Европейската комисия прие решение, което ще ускори процеса на сертифициране и одобрение на железопътни линии и влакове, оборудвани с Европейската система за управление (European Train Control System – ETCS), съобщи пресцентърът на ЕК. Системата е европейски стандарт за влакова сигнализация и контрол на скоростта. Въвеждането й за ключови линии за превоз на товари и по…

Подписаха Европейската харта за пътна безопасност

post

Общо 27 нови фирми и организации подписаха Европейската харта за пътна безопасност, като така се ангажираха са допринесат за подобряването й в страната. Официалната церемония се проведе под егидата на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков. Събитието се организира от Европейската комисия, с подкрепата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията…

12