Още една стъпка към електронизация и автоматизиране на процесите по вписването

post

Заявления за удостоверения за собствеността върху недвижими имоти, за извършени сделки с имоти, вписани ипотеки, възбрани, договори за наем, аренда и др. ще можем да подаваме във всяка служба по вписванията в страната. Досега това ставаше само в поделението, в чийто район се намира недвижимия имот. Днес Министерски съвет (МС) прие промени в Правилника по…

Подготвя се електронизация на обществените поръчки

post

  До дни ще бъде създадена работна група, която да подготви план за въвеждането на предложенията за електронизация на обществените поръчки, подготвени от Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност към Министерския съвет (т. нар. БОРКОР), съобщи БТА. Предвижда се групата, която ще включва представители на държавни ведомства, на неправителствения сектор и…