Приеха промени в Закона за енергията от възобновяеми източници

post

Депутатите приеха промени в Закона за енергията от възобновяеми източници. С тях се премахва регулаторният режим за вписване в регистър на лицата, извършващи дейности по монтиране, поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения в енергийни обекти. Законопроектът е в изпълнение на втория пакет от мерки на Министерския съвет за намаляване на регулаторната тежест. Досега регулаторният режим…

Започват обществени консултации по наредба за информация за енергията от ВЕИ

post

Министерство на икономиката и енергетиката започва обществените консултации по Наредбата за набирането и предоставянето на информацията чрез националната информационна система за потенциала, производството и потреблението на енергия от ВЕИ в България, съобщиха от ведомството. Документът урежда съдържанието и структурата на данните, свързани с енергията от възобновяеми източници, включително на биогорива и енергията от възобновяеми източници…

Евростат: Двоен ръст на ВЕИ енергията в ЕС

post

За едно десетилетие делът на възобновяемата енергия в ЕС се е удвоил – от 5 на сто от общото брутно вътрешно потребление на електроенергия (ОБВПЕ) през 1999 година до 9 процента през 2009 година, а делът на газа се е повишил от 22 процента на 24 процента, данни на Евростат. Възобновяемата енергия обхваща хидро-, вятърната,…

Губим над 50% от енергията при пренос и дистрибуция

post

Над 50% от внасяните и добивани в страната енергийни ресурси не се предоставят директно на крайните енергийни потребители, а се губят при генериране, пренос и дистрибуция на енергия, заяви пред БТА изпълнителният директор на Агенцията за енергийна ефективност /АЕЕ/ Кольо Колев. По думите му първичната енергийна интензивност в България е с 62 % над средната…