С промените в Наредба № 4 се дава възможност на сгради в режим на етажна собственост сами да определят спецификата на водопотреблението

post

Предложените промени в Наредба № 4 за изразходваното количество вода за общо потребление в сграда в режим на етажна собственост предвиждат то да се разпределя поравно за всеки водоснабден обект, когато всички потребители са с осигурени метрологично годни водомери и осигуряват периодично достъп. Това съобщи от трибуната на Народното събрание министърът на регионалното развитие и…