До декември ще приключи първи етап от създаване на административна е-мрежа

post

Първият етап от обединяването на националната мрежа на държавната администрация (НМДА) и електронната съобщителна мрежа на Изпълнителната агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи (ИА ЕСМИС) в единна електронна съобщителна мрежа на държавната администрация трябва да приключи до началото на декември , съобщиха от  агенцията. Комисия от експерти на правителството, Министерството на транспорта, информационните технологии…