Да се реши проблемът с таксите в жилищните сгради и общината да ги събира от некоректните платци предлагат жилищни асоциации

post

Да се решат проблемите със събирането на таксите за поддръжка на общите части в жилищните сгради и да се накарат некоректните обитатели да плащат. Ако съседът не внася таксите, местната община да ги събира при плащането на местните данъци. Това са част от многобройните предложения за промени в Закона за управление на етажната собственост, които…