България и Кипър задълбочават сътрудничеството си в туризма

post

Правителството одобри проекта на Меморандум за разбирателство областта на туризма между българското Министерство на туризма и Министерството на енергетиката, търговията, индустрията и туризма на Република Кипър. Чрез подписването на му страните се ангажират да изпълняват мерки, насочени към опростяване на формалностите по отношение на необходимите процедури за обмен на туристи. Насърчава се сътрудничеството в областта…