Министерство на финансите залага 2,1% икономически ръст и дефицит от 2% в проектобюджета за 2016 г.

post

Ръст на БВП с 2,1% и свиване на бюджетния дефицит до 2%. Тези основните макроикономически параметри за следващата година са заложени в държавния проектобюджет, който бе представен на сайта на финансовото министерство. До края на седмицата той ще бъде внесен в Министерски съвет, а след това и парламента. Заложеният ръст засега свидетелства за очаквания за…

Новият закон за обществените поръчки залага на електронното кандидатстване

post

Министерският съвет одобри проект на нов Закон за обществените поръчки.  Документът е рамков и урежда основните принципи и правила в процеса на възлагане, свързани с обявяване, провеждане и приключване на процедурите, някои аспекти от изпълнението на договорите, както и необходимите условия да се гарантира правилното планиране на поръчките. Техническите аспекти на процеса на възлагане ще…

Новият ЗУТ залага на облекчаване на административната тежест

post

Министерският съвет прие проект на закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията. С приетите промени се постига облекчаване на административните процедури и намаляване на административната тежест, като едновременно с това се повишава ролята и отговорността на неправителствения сектор, представен от проектантските браншови организации на архитектите и инженерите в процесите на устройственото…

България ще залага на германски модел при обществените поръчки

post

Ако не възприемем германския модел за възлагане на обществени поръчки в строителството, рискуваме да продължим да строим некачествено и скъпо. Това предупреди министърът на инвестиционното проектиране Иван Данов по време на заседанието на ресорната парламентарна комисия. Министърът посочи, че за магистрала в България строителството на километър излиза 8,7 млн.евро, а в Германия – между 4…

Бъдещата ОПРР залага на устойчиво развити градове

post

62% от средствата по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г ще бъдат насочени към приоритетна ос „Устойчиво и интегрирано градско развитие“. Toва каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, която взе участие в обществена дискусия под надслов „Лицето на твоя град“. Като останали приоритети тя посочи „Държавна образователна инфраструктура“, „Държавна здравна и регионална социална…

Бъдещата ОПРР залага на държавната образователна инфраструктура

post

Основен подприоритет в следващата Оперативна програма „Регионално развитие” ще е държавната образователна инфраструктура. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова при откриването на обновената инфраструктура на Химико-технологичния и металургичен университет в София. Финализира се вариантът на следващата Оперативна програма за регионално развитие. Там продължава фокусът за градското развитие и енергийната ефективност в…

Президентът залага на шест приоритета за развитие на България

post

Консенсус по шест национални приоритета, които да бъдат заложени в Националната програма за развитие на България до 2020 година, постигнаха участниците в първото заседание на Съвета за развитие на регионите и национална инфраструктура към президента. Това са транспортна инфраструктура, техническа инфраструктура във водния сектор, електронното управление, енергийна ефективност и жилищна политика, създаване на предпоставки за…

МИЕТ залага на конкурентоспособни клъстери

Създаването и развитието на конкурентоспособни клъстери е един от приоритетите на Оперативната програма “Конкурентоспособност”. Това каза заместник-министърът на икономиката, енергетиката и туризма Жулиета Хубенова по време на кръгла маса, посветена на напредъка на България в развитието на конкурентоспособни клъстери. Инициативите за развитие на клъстерите са важна насока на съвременната успешна икономическа политика в изграждането на…

България залага на алтернативния туризъм като възможност за развитие на сектора

post

Националната ни стратегия за развитие на всички видове туризъм в България е свързана с природата. Ние искаме да привлечем повече туристи, които да практикуват различни спортове в България, така че сме готови да посрещнем гостите си за тяхната активна ваканция. Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков пред екип на телевизия Евроспорт…

България залага на инфраструктурата като основен фактор за икономически растеж

post

Инвестициите в пътна и екологична инфраструктура са сред приоритетите на страната ни, който ще доведе до ускорен икономически растеж в средносрочен план. Това заяви зам.-министърът на финансите Боряна Пенчева на дискусия по Националната програма за реформи на България (2011-2015 г.) в изпълнение на стратегията “Европа 2020”, съобщава БНР. Националните цели в изпълнение на стратегията „Европа…

12