Световната банка препоръчва по-ниски застрахователни премии при енергоефективни сгради

post

Управляващите трябва да въведат стимули, чрез които да се увеличат имуществените застраховки у нас. Това се препоръчва в доклад за България, изготвен от Световната банка. Като пример от институцията посочват въвеждането на отстъпки при застраховането на сгради, които са енергийно ефективни или са с подобрена устойчивост. В момента цената на имуществената застраховка е между 1…