Тенденции в пазара на застраховки за първото полугодие на 2020 г.

post

Анализът на електронната платформа 24ins.bg разкрива интересни тенденции, от които най-важно е заключението, че спадът на средната цена на застраховка „Гражданска отговорност“ продължава.   С около 2,6% е средното намаление на цената. Като най-голям спад се отчита за:   водачите на МПС на възраст над 45 години – над 3,6%; цените за автомобилите: с кубатура над…

Близо 40% от българите никога не са се застраховали

post

Потенциалните потребители възприемат застраховането като неясно и дори страшно, свързват го с общината и го бъркат с данъците, освен това не обичат да четат дълги текстове и условия. Близо 40% от българите никога не са си купували никаква застраховка, а 80% от купувалите са си взимали само задължителната гражданска отговорност. Това показва национално представително социологическо…

6 нови застрахователни компании от ЕС са поискали да работят у нас през август

post

Шест застрахователни дружества от държави-членки са нотифицирали Комисията за финансов надзор (КФН) през август, а три са преустановили извършването на дейност, съобщават от регулатора. Към 31 август 2017 г. застрахователите от държави членки, нотифицирали КФН, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на Република България, са 587. През август 8 нови застрахователни посредници от…