10-те държави с най-добри здравни системи в света

post

Британският научен институт „Легатум“ публикува ежегодното си проучване Prosperity Index, което подрежда най-добре развиващите се държави в света. Страните се сравняват по 104 фактора, но един от най-важните е здравето на нацията. То се „измерва“ чрез три компонента – базовото физическо и психическо здраве на хората, здравната инфраструктура и достъп до медицински услуги и превантивна…

В правосъдие, държавна администрация, образование и здравеопазване са необходими ключови реформи

post

До края на годината всички оперативни програми от новия програмен период ще са заработили с обявени схеми за финансова помощ и 2015 г. няма да бъде нулева. Това заяви  заместник министър-председателят Томислав Дончев на среща с германски инвеститори, организирана от германо-българската индустриално-търговска камара. На срещата Дончев очерта основните приоритети и предизвикателства пред правителството за осигуряване…

Над 380 млн. лв. за инфраструктура и оборудване в сектора здравеопазване.

post

Над 380 млн. лева са предвидени за инфраструктура и оборудване в сектора здравеопазване. С тях ще подкрепим реформата в сектора и ще финансираме целенасочено конкретна област за осигуряване на по-голям ефект. За първи път от много години влагаме такава значителна сума. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова в Благоевград, където присъства…

Близо 148 млн. лв европари за българското здравеопазване

post

Българското здравеопазване ще получи общо 148 млн.лева безвъзмездна финансова помощ, след като средносрочната рамкова инвестиционна програма на  Министерството на здравеопазването е получила одобрение, съобщават от Управляващия орган. С тази програма здравното министерство е  кандидатствало в МРРБ за финансиране по оперативната програма. Основният фокус на програмата на Министерството на здравеопазването е развитието на онкологичната помощ в …

Министерство на здравеопазването кандидатства за финансиране по ОП “Регионално развитие”

Министерството на здравеопазването (МЗ) депозира в Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” Средносрочна рамкова инвестиционна програма и 6 проекта, двойно повече от изискваните, с която кандидатства за финансиране по мярка „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации” на ОПРР, съобщиха от пресцентъра на ведомството. Инвестиционната програма…