Подготвят се изменения в наредбата за енергийна ефективност

post

Българското законодателство и практики по устойчивото строителство изостават и не са в унисон с времето си, каза вицепремиерът и министър на регионалното развитие Екатерина Захариева на конференция за устойчиво развитие. Няма по-евтина енергия от спестената, отбеляза тя и информира, че са подготвени изменения на наредбата за енергийна ефективност, които са изпратени за съгласуване в Европейската…

Одобрени са 183 проекта по LIFE +

post

Европейската комисия одобри финансирането на 183 нови проекта по програмата LIFE+, която е насочена към опазване на околната среда, за периода 2007-2013 година, съобщи БТА. Проектите са от всички държави членки на ЕС и обхващат дейности, свързани с опазването на природата, климатичните изменения, политиката за околната среда, информационни и комуникационни инициативи. Общата инвестиция е в…

Приеха изменения в Закона за управление на отпадъците

post

Физически лица няма да могат да изкупуват рискови отпадъци от черни и цветни метали, а търговска дейност с елементи от електронната съобщителна инфраструктура, жп състави, пътни знаци, капаци на шахти, части от улично осветление или ВиК мрежата, както и елементи на паметници на културата се извършва при издаден сертификат и сключен писмен договор. Това предвиждат…

МРРБ изпрати за съгласуване изменения по Закона за етажната собственост

В Министерство на регионалното развитие и благоустройството бе подготвен проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за етажната собственост. Съгласно изискванията на Устройствения правилник на Министерския съвет и неговата администрация законопроекта беше изпратен за съгласуване с другите министерства и Националното сдружение на общините в Република България, предава пресцентърът на ведомството. Законът за управление…

Правителството прие изменения в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

post

Министерският съвет прие проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Основната цел на документа е Законът за независимите оценители да разшири приложното си поле и да се прилага и при оценяването на земеделските земи. На практика това означава при разпоредителни сделки със земи от държавния поземлен…