10,7 % ръст на износа за 2017

post

Продажбите на български стоки в чужбина са нараснали с 10.7% през 2017 г., което е значително ускорение спрямо предходната година, когато увеличението беше 2.6%. Експортът е на обща стойност 52.2 млрд. лв., като две трети от сумата се дължи на сделки със страни от ЕС, показват данните на Националния статистически институт (НСИ). Въпреки силното представяне…

Двуцифрено нарастване на износа и вноса отчита статистиката за деветмесечието

post

Износът за деветмесечието на 2017 г. нараства с 12.3% спрямо същия период на миналата година, а вносът – с 15.8%, съобщи Националният статистически институт. Между януари и септември от България са изнесени стоки на обща стойност 38.6 млрд. лв., а стойността на вноса е 42.8 млрд. лв. Само през септември износът възлиза на 4.5 млрд….

5,2% ръст на износа, отчита БНБ

post

23,248 млрд. евро e дотигнал износът на България през 2015 г, което е ръст с 5,2%, сочат данните на Българската народна банка (БНБ). Най-голям дял в износа на страната има електричеството, което формира 36% от целия експорт. На второ място се подрежда групата „други инвестиционни стоки“, която формира 31,7% от износа на страната, като експортът…

България увеличава износа на фармацевтични продукти и козметика за Узбекистан

post

България увеличава износа на фармацевтични продукти и козметика за Узбекистан. Това обяви Мариета Захариева, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) по време на заседанието на смесената българо-узбекска икономическа комисия, което се провежда в Ташкент. Износът на медикаменти, медицински инструменти и апарати постоянно се увеличава през последните години, като…

Ръст на износа ни за ЕС

post

Износът на България за ЕС се увеличава с 8.3% и е в размер на 26.9 млрд. лева за първите единадесет месеца на 2015 г, сочи статистиката на НСИ. Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия, които формират 69.3% от износа за държавите – членки на ЕС. През ноември 2015…

Ръст на вноса и износа на годишна база

post

С 5,9% нараства износът за периода януари – октомври 2015 г. и достига 19 477.6 млн. евро, показват данни на БНБ. Основен принос за нарастването на износа имат групите други инвестиционни стоки (с 272.1 млн. евро, 33.8%), други суровини и материали (със 198.8 млн. евро, 10.7%), електричество (със 147.1 млн. евро, 47.4%) и храни (със…

Ръст на износа на България за съседни страни

post

Според данните на БНБ общият износ на стоки от страната се равнява на 22,1 млрд. евро за 2014 г., като 6 млрд. евро от него са формирани от експортирани за съседите ни стоки. Това означава, че износът на България към тях се равнява на 14,3% от БВП, което потвърждава значението на търговските отношения с държавите…

Спад на износа на България към ЕС

post

Износът на България за ЕС през периода януари – ноември 2012 г. намалява с 3.1% спрямо същия период на предходната година и е в размер на 22.1 млрд. лева, показват предварителните данни на Националния статистически институт. Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция, Белгия и Испания, които формират 75.5% от износа…