Единна национална уеббазирана платформа ще се използва при възлагането на обществени поръчки

post

Единна национална уеббазирана платформа ще се използва при възлагането на обществени поръчки, реши парламентът, който гласува на второ четене текстове от новия Закон за обществените поръчки. Чрез платформата трябва поетапно да се автоматизират процесите на подаване на оферти, оценка, класиране, сключване на договор, фактуриране и разплащане, съобщи infostock. Парламентът въведе стойностни прагове, съобразени с европейски…

България ще използва опита на най-стария Технопарк в Швейцария

post

България ще използва опита на най-стария Технопарк в Швейцария като проучи опитът му в критериите за селекция  на фирмите и обученията на предприемачи. Tова стана ясно при посещението на министъра на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев в Кантон Цюрих в Швейцария. Интерес като практика за страната ни представлява и специалният финансов фонд за краткосрочно подпомагане…

София ще използва 19.8 млн. евро от европейския фонд JESSICA

post

Устойчивото развитие на града и подобряване на инфраструктурата определи като приоритет номер едно за София кметът Йорданка Фандъкова по време на конференция, посветена на използването на JESSICA – инструментът на ЕС за финансиране на проекти за градско развитие. Столицата ще разполага с 19,8 мл. евро от общо 33 млн, които се отпускат по линия на…