Изтича срокът за изпращане на информация за регистрираните етажни собствености

post

На 31 декември 2010 г. изтича срокът, в който кметовете на общини са задължени да изпращат обобщени справки за регистрираните етажни собствености на територията на техните общини, припомнят от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Справките трябва да съдържат информация както за броя на регистрираните етажни собствености, така и за процентното им съотношение към общия…