Актуализирани са Стратегията за развитие на пътната инфраструктура и Средносрочната оперативна програма за изпълнението й

post

Правителството актуализира Стратегията за развитие на пътната инфраструктура и Средносрочната оперативна програма за изпълнението й. Необходимостта от актуализацията е с оглед приетия през април от Народното събрание ЗИД на Закона за пътищата. С него се предвижда прекратяване дейността на Държавно предприятие „Национална компания Стратегически инфраструктурни проекти“, като всички дейности във връзка с автомагистралите ,,Хемус“, „Струма“…

Въвеждат се референтни стойности за изпълнението на дейностите по Националната програма за саниране

post

Правителството одобри промени в техническите изисквания за изпълнение на дейности и провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнители по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. С изменението се предлага да бъдат въведени референтни стойности за отделни дейности, за да се гарантира ефикасното разходване на средствата. Лимитите ще бъдат публикувани в интернет…

До края на април ще има варианти, за да се осигури гъвкавост в изпълнението на Програмата за енергийна ефективност

post

  „317 са вече сградите, които имат сключени договори с Българската банка за развитие по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Заявленията са над 500. В ход са и тръжни процедури за избор на изпълнители. През лятото очакваме да има обекти с направено техническо и енергийно обследване, а през есента да има…

Изпълнението на Стратегията за Дунавския регион да се координира чрез двустепенен модел

post

Изпълнението Стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион в България на ще се координира чрез двустепенен модел. На политическо ниво това ще стане чрез Националната група на високо ниво, която включва заместник министър-председатели и министри с ресори, съответстващи на 11-те приоритетни области на Дунавската стратегия, реши на заседание Правителството. Взимането на стратегически решения ще бъде подпомагано от…

Правителството прие Тригодишен план за действие за изпълнението на Националната програма за развитие България 2020

post

Правителството прие Тригодишен план за действие за изпълнението на Националната програма за развитие България 2020. Основната цел на документа, който обхваща периода 2015-2017 г., е да допринесе за постигането на трите стратегически цели на програмата – повишаване на жизнения стандарт чрез конкурентоспособно образование и обучение, създаване на условия за качествена заетост и социално включване и…

Няма опасност за изпълнението на Оперативна програма „Транспорт“

post

  Проектите за обхода на гр. Габрово (който включва и проектиране на тунел под връх Шипка) и модернизирането на Западната дъга на Софийския околовръстен път (СОП) няма да бъдат разглеждани от ЕК докато не бъде решен въпросът с наддоговорените средства по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Транспорт“ (за жп проекти) чрез заем от ЕИБ…

Приет е доклад за изпълнението на Националния план за насърчаване производството и ускореното навлизане на еко превозни средства

post

Правителството прие доклад за изпълнението през 2012 г. на Националния план за действие за насърчаване производството и ускореното навлизане на екологични превозни средства, вкл. на електрическата мобилност, съобщиха от пресслужбата на Кабинета. Целите и действията в плана са групирани в няколко основни области: стимулиране производството на електрически и други екологични превозни средства в България, включително…

Частни фирми контролират изпълнението на европроекти

post

Договори за 4 млн. лв. за наблюдение и контрол на изпълнението на проекти по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г. подписа ръководителят на Управляващия орган на програмата Деница Николова. Избраните изпълнители ще извършват проверки на място. Преди това проектите ще бъдат контролирани документално. Фирмите, с които бяха подписани договорите, са: •    Обособена позиция 1 – „Мега…

Подписват договорите за наблюдение изпълнението на проекти по ОПРР

post

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова и ръководителят на Управляващия орган на ОПРР Деница Николова ще подпишат следващата седмица договорите със спечелилите участници за изпълнители по 8 обособени позиции на обществена поръчка „Наблюдение и контрол на изпълнението на проекти по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г., с цел подобряване на процеса на верификация на…

Започва изпълнението на проект „Енергийно обновяване на българските домове“

post

Mинистърът на регионалното развитие и благоустройството предостави безвъзмездна финансова помощ на дирекция „Жилищна политика“ в Министерство на регионалното развитие за изпълнението на проект „Енергийно обновяване на българските домове“, съобщиха от ведомството. Общата стойност на проекта е в размер на 94 859 508,40 лв., от които 50 109 134,20 лв. безвъзмездна финансова помощ по линия на…

12