Oдобрена е методика за реда и условията за достъп на общините до средствата за изработване на общи устройствени планове

post

Министърът на регионалното развитие и благоустройството одобри методиката за реда и условията за достъп на общините до средствата за изработване на общи устройствени планове за 2016 г. Финансирането за изработване на задания и проекти на общ устройствен план на община, което се осигурява от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, продължава и през настоящата 2016…

Подписаха договора за изработване на разширен идеен проект за тунела под Шипка

post

Председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ) инж. Стефан Чайков подписа договора за изработване на разширен идеен проект за тунела под Шипка с дължина 3220 метра, съобщиха от АПИ. Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез ОП „Транспорт” 2007-2013 г. Изготвянето на разширения идеен проект, след проведена…

МИП ще финансира 40 общини за изработване на задание за общ устройствен план на община

post

Министерство на инвестиционното проектиране (МИП) осигурява частично финансиране на 40 общини за изработване на задание за общ устройствен план на община (ОУПО). Всички кандидати, които отговарят на условията и са подали в срок съответната документация, са одобрени и ще получат финансиране. МИП ще подпомогне всяка община със 70% от стойността на договореното задание за изработване…

Разлог обяви поръчка за изработване на интегриран план

post

Община Разлог обяви обществена поръчка за изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие. Поръчката е на стойност 131 000 лв, които ще бъдат осигурени по Оперативна програма “Регионално развитие”. Крайният срок за изпълнението й е 15 декември 2014 година. В процедурата могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни…

Конкурс за изработване на методика за определяне на проектантските цени

post

Камарата на архитектите в България (КАБ) обяви конкурс за изработка на Методика за определяне размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги. Целта е документът да регламентира ясни правила за изчисление на себестойността на проектантската дейност. Тези правила трябва да са разбираеми, както за инвеститорите, така и за проектантите. Те трябва да са недвусмислени и…

България трябва да е водеща в изработването на Дунавската стратегия

post

Това каза бившият вицепремиер Меглена Плугчиева пред радио Deutsche Welle след участието си в тридневната международна конференция за Дунавската стратегия на Европейския съюз , която се проведе в австрийската столица Виена и в словашката столица Братислава, предава БТА. На нея Плугчиева представи и 10-годишния проект за зелен коридор по долното течение на Дунав. Заедно с…