информационните и комуникационните технологии (ИКТ) в България сумарно надхвърля 10 млрд. лв. за 2016 г.

post

Оборотът в индустрията на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) в България сумарно надхвърля 10 млрд. лв. за 2016 г., сочат предварителни данни от проучване на CBN Pannoff, Stoytcheff & Co. Това съобщи Людмил Стойчев, управляващ партньор в компанията, в ефира на Bloombrg TV Bulgaria, пише investor.bg. Според Стойчев ИКТ компаниите в България вече са над 14 хил., като…

Виртуална платформа ще свързва ИКТ бизнеса в Черноморския регион

post

Виртуална платформа между ИКТ (Информационни и комуникационни технологии) клъстерите в Черноморския регион ще бъде създадена в подкрепа на контактите и общите проекти между местните фирми. Това обяви заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Петър Киров при откриването на международна конференция „Сътрудничество между ИКТ клъстерите за развитие, просперитет и конкурентоспособност на Черноморския регион”. Петър Киров…

127 млн. евро за проекти в ИКТ сектора

post

Български организации и фирми могат да участват в Шестия конкурс от Програма “Подкрепа за ИКТ политики” от Рамкова програма “Конкурентоспособност и иновации” на Европейската общност (2007 – 2013 г.). Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) организира информационен ден, посветен на възможностите за участие в отворената на 3 февруари конкурсна сесия. Крайният срок за…

Стимулират развитието на ИКТ инфраструктура с близо 40 млн. лева

post

Близо 40 млн. лева отпуска ЕС за развитие на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура. Средствата се предоставят по линия на ОП “Регионално развитие” 2007-2013, а бенефициент по схемата е Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”. По схемата ще се финансират проекти за изграждане на широколентови връзки към градските периферии и…

Публикуван е проект за подкрепа развитието на ИКТ инфраструктура

post

Управляващият орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. (ОПРР) публикува проект на Изисквания за кандидатстване по схема „Подкрепа за развитие на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура”. Основната цел е изграждане на широколентови връзки към градските периферии и по-слабо урбанизираните територии и селски райони и развитие на критична, защитена, сигурна и надеждна…

Технологични фирми могат да кандидатстват в осем ИКТ конкурса

post

Български технологични фирми, университети и институти могат да участват в общо осем конкурса, обявени на 20 юни от Европейската комисия. Общото финансиране за всички участници е повече от 1,2 млрд. евро, съобщиха от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията . Осмият конкурс за информационни и комуникационни технологии (ИКТ) към Седма рамкова програма е с…