27.2% от предприятията с иновационна дейност

post

През периода 2014 – 2016 г. 27.2% от предприятията осъществяват иновационна дейност, по данни на НСИ, пише economynews.bg. От всички предприятия 19.8% реализират технологични иновации (продуктови, процесови, незавършена или преустановена иновационна дейност), а 17.3% внедряват нетехнологични иновации (организационни и маркетингови иновации). През наблюдавания период 19.8% oт всички предприятия посочват като основен техен пазар държави –…

ЕС дава до 100 млн. евро за иновации в градовете

post

Градовете в Европа могат да кандидатстват  до април 2018 г. за европейско финансиране за адаптиране към климатичните промени, подобряване на качеството на въздуха, жилищата, работните места и уменията на работната сила на местно ниво, съобщават от Европейската комисия (ЕК). Средствата се отпускат от инициативата “Иновационни действия в градовете”, която отваря трети прием. Индикативният бюджет на…