Скрити комуникации и неясно предназначение на терени може да оскъпи или забави инвестиционните проекти

post

Старите логистични и производствени бази все по-често са обект на интерес от страна на инвеститорите в страната. Част от предприемачите решават да разширят или реновират съществуващите бази, докато други използват парцела, за да стартират напълно нов проект. И в двата случая по-неопитните инвеститори се изправят пред поредица от неочаквани проблеми, коментират от Корект Проект, компания,…

БФБ отличи инвестиционните посредници с най-високи резултати

post

БФБ-София отличи инвестиционните посредници, постигнали най-високи резултати през 2015 г. Броят на сделките на регулиран пазар за изминалата година е 60 047, като оборотът на БФБ-София възлиза на 410 779 043 лв. На церемонията, която се провежда за 15-ти път в историята на Фондовата борса, бяха присъдени следните награди: За инвестиционен посредник сключил най-много сделки…

Създават фонд за преструктуриране на банки и за преструктуриране на инвестиционните посредници

post

Създават се два нови фонда – единият за преструктуриране на банки, който ще се управлява от УС на Фонда за гарантиране на влоговете в банките  и вторият за преструктуриране на инвестиционните посредници , управляван от Фонда за компенсиране на инвеститорите. Това предвижда правителственият законопроект за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, който…

Инвестиционните посредници ще бъдат с 1.5 млн. лева минимален капитал

post

Инвестиционните посредници, без предвидените в закона изключения, трябва да разполагат с начален капитал не по-малко от 1 500 000 лв. Това записаха депутатите в промени в Закона за пазарите на финансови инструменти, гласувани на второ четене, предаде БТА. Оставащите до края на проекта текстове ще бъдат обсъдени и гласувани на следващата сесия на парламента, която…

Три сценария за развитие на инвестиционните пазари до края на 2014 г. и през 2015

post

В началото на 2014 г. Colliers International прогнозира три възможни сценария за развитие на инвестиционните пазари в ЦИЕ до края на годината и след това: • При „най-добрия“ сценарий 2014 г. ще приключи с нива на инвестиционните обеми в региона, близки до тези от цикличния им пик през 2007 г. от приблизително 16 млрд. евро,…

Промени в Наредбата за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на инвестиционните проекти

post

Правителството прие промени в Наредбата за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти или упражняване на строителен надзор, съобщиха от Министерски съвет (МС). С промените се дава възможност на лицата, които упражняват тези дейности по законодателството на друга държава-членка на ЕС или страна по Споразумението за…