От началото на 2018 г. има одобрени 15 инвестиционни проекта на стойност над 700 млн. лв.

post

От началото на тази година има одобрени 15 инвестиционни проекта по Закона за насърчаване на инвестициите на стойност над 700 милиона лева, от които се очакват над 1300 работни места. Това съобщи министърът на икономиката Емил Караниколов в приветственото си слово по повод началото на строителството на нова производствена мощност в Плевен. Министърът допълни, че…

Въвеждат се общи критерии при представянето на инвестиционни проекти пред потенциални инвеститори

post

Правителството одобри въвеждането на общи критерии за администрацията при представяне на инвестиционни проекти пред потенциални инвеститори. Целта е проектните предложения на различните институции, за които се търси външно финансиране, да бъдат оформени по еднакъв начин във вид, който да даде възможност за бързо възприемане на представената информация. По този начин потенциалният инвеститор ще може да…

През 2018 г. няма да има нови инвестиционни проекти, финансирани чрез държавни заеми

post

Правителството взе решение в проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2018 г. да не бъдат включвани нови инвестиционни проекти, които да бъдат финансирани с държавни заеми и/или с издаване на държавни гаранции по реда на Наредбата за условията, на които трябва да отговарят инвестиционните проекти, финансирани с държавни заеми, и проектите,…