Министър Димов: Кръговата икономика е сред основните инструменти за намаляване на парниковите газове

post

Министър Димов взе участие в провеждащата се в Хелзинки Неформална среща на министрите по околна среда и климат на ЕС. Дискусиите са съсредоточени върху три особено актуални и взаимосвързани теми – изменение на климата, кръгова икономика и опазване на биологичното разнообразие. Акцентът на обсъжданията в рамките на първия ден от срещата бе поставен на въпросите,…

България е поканена да се включи в нова институция за търгуване на финансови инструменти

post

Представители на БФБ-София и Централен депозитар участват в тридневни разговори за евентуално включване на страната ни в инициативата на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) за създаване на нова институция за търгуване на финансови инструменти – Регионален централен съконтрагент*, съобщиха от БФБ. В поредица от срещи се обсъждат позициите на всички заинтересовани страни и…

777 млн. евро е размерът на финансовите инструменти, с които България ще разполага

post

„Въпреки големия натиск на недоверие по отношение на това дали България има капацитета сама да се еманципира от външните консултанти по отношение на управлението на финансовите инструменти, в новия програмен период, ние ще имаме на разположение професионалната експертиза на Управителния съвет и на Надзорния съвет на новото дружество „Фонд мениджър на финансови инструменти в България”…

Създават „Фонд мениджър на финансови инструменти в България”

post

Министерският съвет учреди еднолично акционерно дружество с държавно участие в капитала „Фонд мениджър на финансови инструменти в България” ЕАД. Така нареченият „мениджър на Фонда на фондовете” ще отговаря за управлението на финансовите инструменти, които ще бъдат прилагани по програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд, както и по…

Започва да действа съвместна инициатива на ЕК и ЕИБ за прилагане на финансови инструменти за малките и средни предприятия

post

Оперативна програма за изпълнение на „Инициативата за малки и средни предприятия“ се добавя в списъка с програми, които ще се изпълняват в периода 2014-2020 г. Това е съвместна инициатива на Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка за прилагане на финансови инструменти за малките и средни предприятия. Основните й цели са свързани с ускоряване прилагането на…