Новата ОПРР се базира на дългосрочна стратегия и ясни интегрирани планове за градско развитие на общините

post

През последните 7 години, благодарение на усилената работа, в страната са инвестирани 3,5 млрд. лева по Оперативна програма „Регионално развитие“ и програмите за трансгранично сътрудничество. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова по време на дискусията „Деветте пътя към еврофондовете: Региони в растеж“, която се организира от КРИБ и вестниците „24 часа“…

1,3 млрд. лв по ОПРР 2014-2020 г са за Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие

post

1,3 млрд. лева по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 са предвидени за изпълнението на Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие на 39 български града. Това съобщи заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова на информационния ден във връзка с откриването на първата процедурата по новата оперативна програма. 54%…

Приемат се предложения по процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020″

post

Управляващият орган на ОП „Региони в растеж” 2014-2020 обявява процедура предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020″. Цел на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е да се подкрепи реализацията на Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие, насочени към устойчиво и трайно преодоляване на…

Набират се предложения за интегрирани планове за градско развитие

post

Министерството на регионалното развитие и благоустройството обяви процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощпо схема “Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие II”, операция 5.3 „Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР”, приоритетна ос 5 „Техническа помощ”. Това е втората по ред схема по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. за предоставяне…

Градовете на бъдещето само с интегрирани планове

post

Над 4,6 млрд. лв. европейски средства могат да бъдат инвестирани в развитието на българските градове през следващите осем години. Тази крупна сума е заложена в бюджета на бъдещата оперативна програма “Регионално развитие”, чийто срок на действие обхваща периода от 2014 г. до 2020 година. Средствата ще се отпускат за проекти, свързани с ремонт и изграждане…

Одобрени са всички проекти по схемата за интегрирани планове за градско възстановяване

post

Общо 36 предложения са подадени по схема „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие” по ОП „регионално развитие“, стана ясно след като оценителната комисия приключи работата си по процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Конкретни бенефициенти по нея са 36 общини. Схемата беше беше публикувана на 4 август 2010г, и са…