Кабиненетът планира да отвори поръчки за 6,8 млрд. лв. по оперативните програми

post

Кабинетът предвижда през 2015 г. по европейските програми да бъдат открити процедури за предоставяне на безвъзмездно финансиране на обща стойност над 6,8 млрд. лева, съобщиха от Министерския съвет. Проектите на Индикативни годишни работни програми за следващата година на инструментите с европейско финансиране в България са съгласувани на заседание на специализирания Съвет за координация по управлението…