Предстоят проемни в Закона за кадастъра и имотния регистър

post

Правителството ще предложи на Народното събрание промени в Закона за кадастъра и имотния регистър. Промените целят да се ускори процесът по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на страната, съобщиха от правителствената информационна служба. Предвижда се преобразуването на картата на възстановената собственост в кадастрална карта да се извърши от Агенцията по геодезия,…

Публикуван е проект за поправки в Закона за кадастъра и имотния регистър

post

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) публкува на интернет страницата си проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър. Целта на изготвения законопроект е да се ускори процесът по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на страната, като се регламентира облекчена процедура за създаването й…

Нотариусите ще имат отдалечен достъп до информационната система на кадастъра

post

Изпълнителният директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) Валентин Йовев и председателят на Съвета на нотариусите Красимир Катранджиев подписаха Споразумение относно реда и условията за осъществяване на отдалечен достъп на нотариусите до информационната система на кадастъра и имотния регистър. Съгласно последното изменение на Закона за кадастъра и имотния регистър от м. юни 2014…

Приеха промени в Закона за кадастъра и имотния регистър

post

Депутатите приеха на второ четене Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър. Целта е да се усъвършенства нормативната уредба при осъществяване на дейностите по създаване, одобряване и поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри. Както и да се облекчи обслужването на физическите и юридическите лица с данни от кадастъра, като…

Промени в Закона за кадастъра и имотния регистър гарантира сигурността на сделките

post

Предложените от Министерството на правосъдието промени в Закона за кадастъра и имотния регистър целят да се гарантира сигурността на сделките с недвижими имоти. „Целта е да се ускори работата по Имотния регистър, като водещото е гарантиране на сигурността на сделките с имоти, а не облекчаване на администрацията, каквато бе философията досега”. Това каза заместник-министърът на…

Одобрена е Програма за дейността по създаването на кадастъра и имотния регистър през 2012 г.

post

Правителството одобри Програма за дейността по създаването на кадастъра и имотния регистър през 2012 г. и отчет за извършените дейности по създаване на кадастъра и имотния регистър през 2011 г., съобщи Пресслужбата на Кабинета. Програмата през тази година обхваща усъвършенстване на нормативната уредба по кадастъра и имотния регистър, институционално изграждане и развитие на Агенцията по…

МС предлага промени в Закона за кадастъра и имотния регистър

post

Правителството предлага промени в Закона за кадастъра и имотния регистър, с които се цели усъвършенстване на нормативната уредба при осъществяването на дейностите по създаване и поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри и при обслужване на физическите и юридическите лица. В кадастралната карта ще бъдат отразявани зоните на ограничения върху поземлените имоти, които произтичат от…