Удължава се срокът за кандидатстване по ОПРР за финансиране на проекти в подкрепа на деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания

post

Със Заповед на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. се удължава срокът за кандидатстване по процедура „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“ по приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ на оперативната програма. Удължаването е с цел да бъдат поканени да кандидатстват резервните общини…

До края на месец април 100% от ресурса на Оперативна програма „Региони в растеж“ ще бъде отворен за кандидатстване

post

До края на месец април 100% от ресурса на Оперативна програма „Региони в растеж“ ще бъде отворен за кандидатстване В изпълнение са 447 проекта, до края на годината завършват 163 за над 300 млн.лв., обяви зам.-министър Деница Николова До края на месец април 100% от ресурса на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. в…

ОИЦ-София представи по кои мерки ще могат да кандидатстват общините догодина

post

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе заключителна за годината информационна среща. Участие в събитието взеха представители на общините от Софийска област, на районите на Столична община, както и на висши учебни заведения. Срещата беше открита от управителя на ОИЦ-София Анна Генчева, която благодари на всички присъстващи за ползотворното сътрудничество през настоящата…

Новият закон за обществените поръчки залага на електронното кандидатстване

post

Министерският съвет одобри проект на нов Закон за обществените поръчки.  Документът е рамков и урежда основните принципи и правила в процеса на възлагане, свързани с обявяване, провеждане и приключване на процедурите, някои аспекти от изпълнението на договорите, както и необходимите условия да се гарантира правилното планиране на поръчките. Техническите аспекти на процеса на възлагане ще…

Запазване на валутния борд, кандидатстване за еврозоната и Единния банков надзорен механизъм на ЕС сред приоритетите на правителството

post

Запазване на валутния борд до влизането ни в еврозоната, кандидатстване за еврозоната и Единния банков надзорен механизъм на ЕС са сред приоритетите на правителството. Също така транспониране на европейската директива за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, както и създаване на нов орган за преструктуриране на подобни институции са сред заложените приоритети…

Публикуван е проект на Изисквания за кандидатстване по схема “В подкрепа за следващия програмен период”

post

Управляващия орган на ОП “Регионално развитие” подготви схема за безвъзмездна финансова помощ, насочена към разработване на готови (зрели) проекти, с които общините бенефициенти ще имат възможност да кандидатстват за финансиране със средства през следващия програмен период 2014 – 2020 г. Схемата ще се реализира в рамките на операция 5.3 „Изграждане на капацитет на бенефициентите на…

Публикуван е проектът на изискванията за кандидатстване по схема за подкрепа за енергийна ефективност

post

Общо 50 109 139,11 лева  ще бъдат отпуснати за ремонт и реконструкция на многофамилни жилищни сгради с цел подобряване на енергийната ефективност. Средствата се осигуряват от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., като от тях 7 516 370,86 лева са национално съфинансиране. Вчера Управляващият орган на програмата публикува проекта на Изисквания за кандидатстване по схема…

Предлагат по-добри условия при кандидатстване за концесия на морски плажове

post

Промени в Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост прие на свое редовно заседание Министерският съвет. Целта на промените е да се създадат повече възможности за кандидатите при тръжните процедури за отдаване на обекти под наем. При анализ на проведените през 2009 г. и 2010 г. тръжни процедури за отдаване под наем на морски…

Държавата ще подпомага бизнеса при кандидатстване за сертификат инвестиция

post

При искане за издаване на сертификат за клас инвестиция, бизнесът ще бъде освободен от ангажимента да събира множество документи от различни държавни органи. Вместо него, това ще прави администрацията по служебен път, съобщава пресцентърът на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма. Това е една от общо 136-те мерки за облекчаване на бизнеса, които бяха одобрени…