Агенцията по геодезия, картография и кадастър ще бъде определена за обект със стратегическо значение

post

Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) да бъде определена за обект със стратегическо значение. Това предвижда подготвен от Министерството на регионалното развитие и благоустройството проект за допълнение на правителствено постановление, с което се определят стратегическите обекти и дейности. Проектът на нормативния документ е публикуван за обществено обсъждане. Основна задача на АГКК е създаването на…

Имотните скици се издават безсрочно

post

Издадените от Агенцията по геодезия, картография и кадастър скици на имоти, независимо от датата на издаването им, са валидни до настъпване на промени в данните за имота, за който се издават, съобщават от МРРБ. Това става благодарение на приетите изменения в Наредбата за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, съгласно която…

Повишават ефективността на административното обслужване на гражданите и бизнеса в Агенцията по геодезия, картография и кадастър

post

Повишават ефективността на административното обслужване на гражданите и бизнеса с промени в Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК). Министерството на регионалното развитие и благоустройството публикува за обществено обсъждане проекта за неговото изменение, с което се целят реформи във връзка с оптимизиране на структурата и увеличаване на числеността на агенцията. Залага се…