Министерството на туризма предлага промени в Наредбата за категоризация на местата за настаняване с цел намаляване на административната тежест

post

Министерството на туризма предлага промени в  Наредбата за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечение с цел намаляване на административната тежест. Измененията се инициират, след като миналата година бяха приети промени в Закона за туризма, с които отпаднаха 19 вида документи. Сега е необходимо подзаконовият нормативен документ да се приведе в…

Категоризацията на туристически обекти ще става и електронно

post

Министерството на туризма работи за електронизация на услугите, така че документите за категоризация и прекатегоризация на туристическите обекти да се подават и по електронен път, съобщават от ведомството. Става дума за основните услуги в Министерството на туризма – категоризация на местата за настаняване и на заведенията за хранене, на СПА, балнео и уелнес центровете и…

Предстои нова категоризация на туристическите обекти

post

Според нова наредба, залегнала в проект на Министерството на туризма за изисквания към туристическите хижи, всички хижи трябва получат категоризация до три “еделвайса”, които ще категоризират условията и удобствата, предлагани от планинските хижи в България. На такава категоризация ще подлежат и туристическите учебни центрове, туристическите спални и прилежащите към тях заведения за хранене. В наредбата…