ЕС инвестира 647 милиона евро в ключова енергийна инфраструктура

post

Държавите членки се договориха да отпуснат 647 милиона евро в подкрепа на ключови приоритетни инфраструктурни проекти. Основната част от средствата се предоставят за проекти в газовия сектор в региона на Балтийско море, както и в Източноцентрална и Югоизточна Европа. Финансирането се осигурява по програма на ЕС, наречена „Механизъм за свързване на Европа“. Финансираните проекти ще…