Започват обществени консултации по наредба за информация за енергията от ВЕИ

post

Министерство на икономиката и енергетиката започва обществените консултации по Наредбата за набирането и предоставянето на информацията чрез националната информационна система за потенциала, производството и потреблението на енергия от ВЕИ в България, съобщиха от ведомството. Документът урежда съдържанието и структурата на данните, свързани с енергията от възобновяеми източници, включително на биогорива и енергията от възобновяеми източници…

България ще ползва консултации от три финансови институции

post

Вече е получено официално одобрение от страна на Европейската комисия и страната може да ползва експертизата на сллужители на ЕИБ, СБ и ЕБВР. Европейската комисия е разрешила на България да ползва консултантска помощ от три финансови институции – Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и Световната банка (СБ). те да…