Определен е концесионер на морски плаж „Китен-юг“ в община Приморско

post

След проведен конкурс „Атлиман 2“ ЕООД е определен за концесионер на морски плаж „Китен-юг“, община Приморско, област Бургас. Концесионерът се задължава да за целия срок на договора за концесия от 10 г. цената за 1 бр. чадър да е в размер до 7 лв. с ДДС, а цената за 1 бр. шезлонг – до 7…

Определен е концесионер на морски плаж „Ахтопол-север-източна зона“

post

Определен е концесионер на морски плаж „Ахтопол-север-източна зона“, община Царево, област Бургас. След проведен конкурс, Министерският съвет упълномощава министъра на туризма да сключи договор за концесия със „Л- Петрол Инвестмънт“ ООД. Концесионерът се задължава да предлага за целия срок на договора за концесия от 10 г. цена за 1 бр. чадър в размер до 5…

МРРБ търси концесионер за плажове

post

Министерството на регионалното развитие и благоустройството обяви търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на 23 морска плажа. Началните цени започват от малко над 2 хил. лева и стигат до над 256 хил. лева годишен наем. Плажовете, които търся нов собсвеник са: „Вили Чайка”, „Чайка-север”, „Чайка-юг”, „Кабакум – централен”,„Кабакум – Бисер”,„Камчия – север 1”,„Камчия…

МС определи концесионер на пристанищен терминал Лом

post

Правителството определи след провеждане на открита процедура „Порт Инвест” ЕООД за концесионер на пристанищен терминал Лом. Предложенията на дружеството надвишават някои от минималните изисквания по количествените критерии, определени в решението на Министерския съвет за откриване на процедурата по концесиониране, и в документацията за участие в нея. С офертата си „Порт Инвест” предвижда да извърши за…

Пристанището в Несебър има концесионер

post

Правителството определи „Видмар” ДЗЗД за концесионер на Пристанищен терминал Несебър. Офертата на „Видмар”, предложението и обвързващото предложение към нея отговарят на изискванията на Закона за концесиите, на Правилника за прилагането му, както и на посочените в документацията за участие критерии, съобщиха от пресцентърът на МС. С офертата участникът предлага размер на фиксираната част на годишното…

„Параходство Български морски флот” става концесионер на „Пристанищен терминал Бургас изток – 2“

post

Министерският съвет определи дружеството „Параходство Български морски флот” за концесионер на „Пристанищен терминал Бургас изток – 2″, съобщиха от пресцентъра на Кабинета. Срокът на концесията е 35 г. Концесионерът се задължава да заплаща 80 на сто от размера на погасителните вноски по заема на България към Японската банка по Споразумение за заем от 1998 г….

Определиха „Лукойл Нефтохим Бургас” АД за концесионер на пристанищен терминал Росенец

post

Правителството предостави концесия на пристанищен терминал Росенец на “Лукойл Нефтохим Бургас” АД, съобщава ведомствената пресслужба. Компанията е собственик на зоната за съхраняване на товари на пристанищен терминал Росенец. Концесията е предоставена за 35 г. Тя е за услуга с основен предмет управление и поддържане на обекта срещу правото и задължението на концесионера да извършва пристанищни…

Параходство ”Българско речно плаване” става концесионер на Пристанищен терминал Видин

post

С решение на правителството „Параходство Българско речно плаване” АД – гр. Русе, е определено за концесионер на Пристанищен терминал Видин-Север и Пристанищен терминал Фериботен комплекс Видин, които са части от Пристанище за обществен транспорт с национално значение Видин, съобщи пресслужбата на Министерски съвет. Офертата на „Параходство Българско речно плаване” АД и обвързващото предложение към нея…