Подписаха договор за „Изграждане и рехабилитация на канализационната мрежа по левия бряг на река Марица в Димитровград”

post

Договорът е на стойност 5, 987 млн. евро и се финансира от Програма ИСПА на Европейския съюз съвместно с Европейска инвестиционна банка и държавния бюджет на Република България. Изпълнението е поверено на фирма „Станилов” ЕООД. До нейното избиране се стигна следа като дирекция „Европейски инфраструктурни проекти” проведе открита международна процедура по възлагане на обществена поръчка….