БСК: В България липсва ликвиден пазар на енергия

post

В България е налице един един неликвиден пазар на енергия. В момента над 90% от еленергията у нас се изкупува от НЕК на непазарни цени, вкл. регулирани, преференциални (от ВЕИ), фиксирани (от „Марица Изток”). Това заяви председателят на БСК Божидар Данев по време на разширено заседание на УС на камарата на тема „Либерализиран енергиен пазар…