МБВР ще ни консултира по плановете за управление на речните басейни и риска от наводнения

post

Правителството одобри проект на Споразумение за предоставяне на помощни услуги при изпълнение на проекти между Министерството на околната среда и водите и Международната банка за възстановяване и развитие. Споразумението е в изпълнение на Меморандума за разбирателство между Правителството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие за партньорство и подкрепа в усвояването на…

МБВР ще консултира Агенцията по обществените поръчки

post

Правителството одобри проект на споразумение за предоставяне на консултантски услуги между Агенцията по обществени поръчки (АОП) и Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР) и упълномощи изпълнителния директор на Агенцията проведе преговорите и да подпише споразумението при условие за последваща ратификация. Консултантските услуги, които ще бъдат осигурени от МБВР, са насочени към преглед и оценка…

МБВР ще предоставя консултантски услуги за Фонд на фондовете

post

Народното събрание ще ратифицира Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за създаването на Фонд на фондовете за управление на финансови инструменти по оперативните програми на ЕС за периода 2014-2020 г. между Министерството на финансите и Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР), което беше подписано на 14 септември 2015 г. в гр. София. Със Споразумението…

Ползваме експертизата на СБ и МБВР за Фонда на фондовете

post

Правителството одобри проектите на споразумения за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на финансите и Международната банка за възстановяване и развитие (Световна банка) за създаването на Фонд на фондовете за управление на финансовите инструменти по оперативни програми на ЕС за периода 2014-2020 г. и между Министерството на финансите и Европейската банка за възстановяване и развитие…

АПИ и МБВР ще изпълняват нова дейност

post

Агенция „Пътна инфраструктура“ и Международната банка за възстановяване и развитие ще разработват цялостна визия за въвеждането на Електронната система за предоставяне на Европейската услуга за електронно събиране на пътни такси (EETS). Тя ще има три задачи: – Встъпителен доклад и подробен работен план за електронното събиране на пътни такси; – Анализ на възможностите и вариантите…

Удължава се Споразумението за консултантски услуги между АПИ и МБВР

post

Правителството одобри проекта на изменение към Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) и Международната банка за възстановяване и развитие до 30 юни 2015 г. Причина за това е недостатъчното време, предвидено за изпълнение на заложените дейности. Удължаването на срока на Споразумението няма да доведе до промяна в неговата стойност. Дейностите…

България иска второ изменение на Заемното споразумение с МБВР

post

България ще иска от Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР) второ изменение на Заемното споразумение, съобщиха от правителствената пресслужба. С предлаганото преструктуриране на проекта крайната дата за приключване на дейностите по него се удължава с 6 месеца до 30 юни 2014 година, а общата стойност се намалява на 49,7 млн. евро – заемът от…

Удължава се срокът за изпълнение на дейностите по заемно споразумение с МБВР с 18 месеца

post

Правителството ще поиска от Международната банка за възстановяване и развитие удължаване крайната дата на приключване на Заемното споразумение между България и банката с 18 месеца – до 31 декември 2013 г. То беше подписано през март 2007 г. и е по Втория проект за улесняване на търговията и транспорта. По-дългият срок ще гарантира ефективното изпълнение…

МС предлага преструктуриране на заемното споразумение с МБВР по проект за общинска инфраструктура

post

Правителството предлага на Народното събрание да ратифицира изменението на заемното споразумение „Проект за развитие на общинската инфраструктура” между България и Международната банка за възстановяване и развитие, сключено чрез размяна на писма от 5 май 2011 г. и 17 май 2011 г. Общата стойност на проекта е 101 199 375 евро, като 81 млн. евро са…

Правителството предлага преструктуриране на заемното споразумение с МБВР

post

Правителството ще предложи изменение на Заемното споразумение, сключено между България и банката за финансиране на Проекта за развитие на общинската инфраструктура. Общата стойност на проекта е 101 199 375 евро, като 81 млн. евро са заем от Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР), а останалата част от сумата – национално съфинансиране. Споразумението беше подписано…

12