МРРБ търси медия шоп за популяризиране на дейностите по ОПРР

post

Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ търси медийна агенция, която да осигурява достъпност, публичност и прозрачност на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г. (ОПРР), чрез високо тиражни печатни медии. Това става ясно от публикувана в сайта на Агенция по обществени поръчки открита процедура. С изпълнението на заданието се цели в максимална степен…

МРРБ прекрати процедура за медия шоп

post

Министерство на регоналното развитие и благоустройството прекрати процедурата за възлагане на обществена поръчка „Избор на медия шоп, с цел осигуряване на достъпност, публичност и прозрачност на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г. (ОПРР), чрез високо тиражни печатни медии”. Процедурата се прекратява поради допусната техническа грешка в обявлението, касаеща срока за изпълнение на поръчката….

МРРБ дава 450 хил. лв за медия шоп

post

  Министерство на регионалното развитие и брагоустройството (МРРБ) обяви обществена поръчка за „Избор на медия шоп, с цел осигуряване на достъпност, публичност и прозрачност на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г. (ОПРР), чрез високо тиражни печатни медии”. Обявлението е публикувано в “Държавен вестник”. Проектът е с прогнозна стойност 450 000 лева без ДДС…

Международна медия нае 1 040 кв.м в Полиграфия Офис Център

post

Международна медия нае 1 040.5 кв.м. нови офис площи в Полиграфия Офис Център. Наетото пространство в сградата е на първия етаж и ще бъде използвано за нюзрум на международна медиа. Тя стъпва на родния пазар с партньорството на българска фирма, която е и наемател в сделката, съобщават от посредника по сделката Forton International. Компании от…