Създават „Фонд мениджър на финансови инструменти в България”

post

Министерският съвет учреди еднолично акционерно дружество с държавно участие в капитала „Фонд мениджър на финансови инструменти в България” ЕАД. Така нареченият „мениджър на Фонда на фондовете” ще отговаря за управлението на финансовите инструменти, които ще бъдат прилагани по програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд, както и по…

Нов мениджър Индустриални площи във Forton International

post

Владимир Гюрджиев пое управлението на отдел Индустриални площи във Forton International, съобщиха от  консултантската компания. Гюрджиев има опит на експертни и управленски позиции в различни български компании. Работил е за 3PL компанията  bERS, за City 24 – българският филиал на втората по големина скандинавска медийна корпорация „Alma Media Interactive”, „Райфайзен Лизинг България” ООД, „Уникредит Лизинг”…

МРРБ търси проект мениджър по схемата за енергийна ефективност

post

Министерство на регионалното развитие и благоустройството обяви оществена поръчка с предмет: Избор на проектни мениджъри по проект „Енергийно обновяване на българските домове” по схема за безвъзмездна финансова помощ„Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради”. Поръчката е със следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Избор на проектен мениджър за територията на Северозападен район, в който…

Корпоративна банка беше избрана за Фонд мениджър по проекта за енергийна ефективност на МРРБ

post

Корпоративна търговска банка беше класирана на първо място по проведена открита процедура за възлагане на обществената поръчка с предмет „Избор на Фонд за жилищно обновяване” със 158,05 точки, съобщиха от Министерство на регионалното развитие и благосутройството. Вторият кандидат – Първа инвестиционна банка, е получила 120,63 точки. КТБ е предложила по – добри показатели по Стратегия,…

Избират фонд мениджър по проекта за енергийна ефективност на МРРБ

post

В Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците в обществена поръчка с предмет „Избор на Фонд за жилищно обновяване“, съобщиха от ведомството. Оферти за участие в процедурата за избор на изпълнител подадоха Първа инвестиционна банка и Корпоративна търговска банка. Фондът за жилищно обновяване, като дългосрочен инструмент за финансов инженеринг,…