Общините ще управляват минерални извори държавна собственост

post

Парламентът прие на първо четене днес допълнение в Закона за концесиите, според който се регламентира правото на общините да отдават на концесия предоставените им за управление минерални води – изключителна държавна собственост, предаде БТА. В мотивите си вносителят Любен Татарски посочва, че с последните промени в Закона за водите, министърът на околната среда и водите…

Общините ще могат да управляват находища на минерални води

Някои от находищата на минерална вода – изключителна държавна собственост, ще могат да се предоставят за управление на общините, предвиждат промени в Закона за водите, приети на първо четене от парламента. Това се отнася за минерални води, които не са дадени на концесии или за тях не са предоставени права на други лица по реда…