Министър Нанков: Новият подход за многофондово финансиране ще доведе до по-добро качество на живот в цялата страна, а не само в отделни региони

post

Предстои да се водят дискусии по много ключови въпроси, свързани кохезионната политика, но е очевидно, че благодарение на гъвкавостта на предложения бюджет за периода след 2020 г., възможностите за развитие ще бъдат толкова много, че от всяка страна ще зависи как ще се придвижва напред. Затова, ако постигнем синергия между секторните политики и териториалното развитие,…