През следващите години ще видим трансформации на много сгради, изчерпали своето първо начално предназначение

post

Големите регионални центрове в България стават все по-популярни за ITи аутсорсинг индустрията, като нерядко компаниите отварят в тях и първи офис за страната. Това показват пазарните данни на консултантската компания за бизнес имоти Cushman&WakefieldForton, която тази година отбелязва 15 години от създаването си. С нарастващата конкуренция за работна ръка,изборът на компаниите минава през преглед на…