Зам.-министър Николова представи нова схема с мерки за намаляване на морските отпадъци

post

Нова грантова схема с мерки за намаляване на морските отпадъци представи зам.-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова, съобщава МОСВ. Това стана по време на информационния ден, който се проведе в Бургас по програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021…