Наемодателите ще подават три пъти годишно данъчни декларации в НАП

post

Физическите лицата, които отдават помещения под наем на други физически лица, и съответно сами определят и внасят дължимия авансово данък, през 2013 г. ще имат едно ново задължение. Те трябва да декларират дължимите авансови вноски в нова декларация, която се подава от началото на тази година, съобщават от НАП. Това е декларацията по чл.55, ал….