Изменения в Закона за устройство на територията предвиждат намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса

post

Законопроект за изменение на Закона за устройството на територията предвижда намаляване броя на документите на хартиен носител, които гражданите и бизнесът да представят пред Дирекцията за национален строителен контрол. Вече няма да бъде изисквано удостоверение за признаване на придобито висше образование в чужбина, издавано от Националния център за информация и документация, при кандидатстване за получаване…

Очаква се увеличаване на кредитирането и намаляване на лошите кредити в ЦИЕ

post

Икономическата среда, в която работиха банките в Централна и Източна Европа през 2015 година,  беше като цяло положителна. Въпреки някои изключения, повечето страни в региона имаха силен икономически растеж и показаха устойчивост към промени в нагласите на инвеститорите към развиващите се пазари. В голяма степен това се дължи на интеграцията на региона към Европа и…

Coca-Cola HBC обяви нови ангажименти за опазване на водите и намаляване на въглеродните емисии

post

Coca-Cola HBC – водеща бутилираща компания на търговските марки на The Coca-Cola Company, обяви нови ангажименти за опазване на водите и намаляване на въглеродните емисии, след като DJSI обяви компанията за световен лидер в устойчивото производство на напитки. Coca-Cola HBC обяви, че възнамерява да намали интензитета на използваното количество вода с 30% до 2020 г. в…

МИ трябва приоритетно да работи за намаляване на административната тежест и регулациите върху бизнеса

post

Министерството на икономиката трябва приоритетно да работи за намаляване на административната тежест и регулациите върху бизнеса. Трябва да реституираме правото на обществото в отношенията му с администрацията, призова председателят на Управителния съвет на БСК Сашо Дончев на среща в министъра на икономиката Божидар Лукарски. Законът за ограничаване на административната тежест в момента не работи ефективно….

Божидар Данев: Първата задача на новото Правителсвто е намаляване на администрацията

post

Намеренията на новото правителство в областта на икономиката и растежа са чудесни, но по-важно е какви са инструментите, крайните цели и индикаторите, че тези цели ще се осъществят. Това коментира в предаването „12+3“ председателят на Българската стопанска камара Божидар Данев. Според Данев за първи път има много добра политическа култура. За първи път бяхме свидетели…

ЕК с предложения за намаляване въздействието на новите сгради върху околната среда

post

Европейската комисия прие няколко предложения, които имат за цел намаляване на въздействието на новите и обновените сгради върху околната среда чрез повишаване на ресурсната ефективност и подобряване на наличната информация за екологосъобразността на сградите, съобщи GreenTech. Когато се строят, използват или разрушават сгради, това често оказва значително въздействие върху околната среда. Въпреки че през последните…

МС прие национална програма за намаляване въздействието на радон в сградите

post

Правителството прие национална програма за намаляване въздействието на радон в сградите (2013-2017 г.), съобщиха от пресслужбата на кабинета. Стратегическата цел на програмата е да се формира дългосрочна политика за намаляване и предотвратяване риска за здравето на хората в резултат от въздействието на високи концентрации на химичния елемент в сгради. Програмата предвижда провеждане на представително национално…

МС прие 249 мерки за намаляване тежестта на бизнеса

post

Общо 249 мерки със срок за изпълнение до 30 ноември 2012 г. са включени в плана за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса, който Правителството прие. В основната си част мерките са инициирани по предложение на представители на неправителствени, браншови и работодателски организации, публикации и коментари в медиите. Планът е изготвен в съответствие с насоките за провеждане…

Изпълнени са 70% от мерките за намаляване на административната тежест

post

91 от мерките за намаление на административната тежест или 70% от тях са изпълнени. Това показва отчета на Плана за действие за намаляване на административната тежест, който беше приет на заседание на Министерският съвет. Планът беше приет през април 2010 г., а отчетът обхваща периода до края на 2011 г. Планът за действие съдържа 135 мерки, разпределени…

Три министерства са изпълнили Плана за действие за намаляване на административната тежест

post

Министерство на културата, Министерство на вътрешните работи и Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” са трите ведомства, които са изпълнили своите задължения за намаляване на административната тежест. С най-малко изпълнени мерки е Министерството на земеделието и храните . Голяма част от тях са с удължен срок на изпълнение поради необходимостта от законови промени. Това…

12